Ta första steget mot resultat med In Body Scan

Skapa medvetenhet och motivation med Body Scan. Body Scan är en motståndsvåg som genom lågströmsmätning ger utförlig information om sammansättningen av skelett, muskelmassa och fett i kroppen. Informationen kan användas som en utgångspunkt för att sätta mål och följa utvecklingen mot dessa. In Body Scan utgör därför ett kraftfullt verktyg för att skapa resultat. Du kan använda motståndsvågen som en del i ett personligt träningsprogram, eller tillsammans med kollegorna på arbetsplatsen.
Idag vet vi hur viktig den kroppsliga hälsan är för vårt välmående. Fysisk aktivitet skrivs i allt större utsträckning ut på recept mot såväl stress som depression. Med In Body Scan skapar du optimala förutsättningar för resan mot en bättre hälsa.

Läs mer om In Body Scan och boka en konsultation här.